Výstava ateliérových prací

VESNICKÁ AKUPUNKTURA_OKOLÍ CHARVÁTSKÉHO MOSTU

Gabriela Wenigová

Anotace

Prostředí napojená na vodu jsou obecně považována za cenná a ničím nenahraditelná, která dotváří prostření ať už veřejných prostorů v urbanizovaném prostředí, nebo v krajině. Není tomu tak jinak ani zde, kde řeka Morava poskytuje místním obyvatelům i všem návštěvníkům krásný prostor pro trávení volného času, např. sport a odpočinek. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvořit nové příležitosti a nové prostory v okolí řeky Moravy, která budou fungovat jako veřejný prostor v prostoru krajiny a který bude hojně a aktivně využíván. Řeka Morava poskytuje krásné přírodní prostředí za hranicemi Charvát, které přímo dosud nenaplněný potenciál jistě stojí za to jej využít.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta