Výstava ateliérových prací

zahřívací návlek na nohy BOVA

Eliška Kubů

Anotace

Bova je zahřívací návlek na nohy, který je určen primárně pro lidi bez domova. Funguje podobně jako termofor. Teplo získává z horké vody, která se nalije otvorem do návleky a po vložení nohy a zabalení sálá teplo. Díky izolační vrstvě teplo uniká pomaleji a návlek vydrží hřát delší dobu. Je také rozložitelný, tudíž se dá připnout k tělu a zahřívat ho. Návlek Bova je zamýšlen na co nejjednodušším principu a technologii, aby byl každý člověk schopen ho co nejlépe využít.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš