Výstava ateliérových prací

Pivovarské sklepy - Buštěhrad

Bc. Kateřina Neumanová

Anotace

Renovovaný areál pivovarských sklepů se nachází v Buštěhradě severozápadně od Prahy. Opravy se týkají podzemních i nadzemních částí. Původní vstup do podzemí bude ubourán a opěrná zeď posunuta, čímž vznikne reprezentativnější veřejný prostor před sklepy. Ve sklepení se bude nacházet foyer, dva koncertní sály, bar a ve zbylé části výstavní prostory. Původní cihlová klenba a opukové zdivo zůstane zachováno. Na podlahy bude použita čedičová dlažba. Okolí sklepů projde výraznou proměnou zahrnující rekultivaci parku a výstavbu nové budovy. V této dřevostavbě se bude nacházet kavárna, sociální zařízení i schodišťová hala propojující obě části.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa