Výstava ateliérových prací

PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU NA KOMUNITNÍ CENTRUM VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Bc. Alžběta Skrčená

Anotace

Nedaleko od centra Veselí nad Lužnicí se nachází kulturní dům, který má zajímavou polohu mezi dvěma řekami a architekta projektu, kterým byl Karel Prager. Uprostřed domu se nachází velký sál a kolem něj jsou rozmístěny menší prostory s dalšími funkcemi. Velikost některých prostorů neodpovídá potřebám, proto se návrh zabývá tím, jak zde vytvořit více prostoru. Ke zvětšení prostorů napomáhají vytvořené díry na fasádě a z nich vyčnívající prostory ven z původní dispozice domu. Ke stávajícímu objektu se vytvoří druhá poloprůhledná fasáda, která opláští i tyto vyčnívající prostory. Dále se projekt zabývá tím, jak kulturní dům zatraktivnit obyvatelstvu. V návrhu je vytvořena cyklostezka a přehlednější přístup do domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka