Výstava ateliérových prací

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA NA SMÍCHOVĚ

Iana Potylitcyna

Anotace

Zadáním bylo vytvořit hybridní budovu, která bude představovat různorodé funkce. Konceptem je budova, která by umožnila využít volný městský prostor poblíž Jiráskova mostu na Smíchově, a to pro několik různých účelů. Bylo zvolené řešení při kterém Budova byla diagonálně fragmentovaná. Tato budova spojuje několik veřejné funkcí, jsou to: kulturní (galerie), vzdělávací (umělecká škola) a pracovní kanceláře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký