Výstava ateliérových prací

NOVÝ TĚŠNOV A FLORENC

Alžběta Skrčená

Anotace

Severojižní magistrála procházející středem Prahy patří mezi nejvytíženější komunikace. V místě od Hlavního nádraží až po Hlávkův most překonává Prahu mimoúrovňovou komunikací. Tato komunikace neodpovídá původním plánům, kdy byla vystavěna zástavba, která nepočítala s přemostěním oblasti. Návrh se zabývá tím, jak přizpůsobit komunikaci původním plánům. Místo Severojižní magistrály má vzniknout bulvár Wilsonovy ulice, která povede v původní stopě před výstavbou mostu. Bulvár tím vytvoří nové seskupení pozemků, kde vznikne nová zástavba. Součástí návrhu jsou nové zelené plochy, které navazují na Vítkov a pokračují z obou stran železnice k Masarykovu nádraží. Autobusové nádraží na Florenci bude přesunuto a tím zde vznikne nová zástavba s prodloužením ulice Na Florenci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.