Výstava ateliérových prací

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ NOVÝ KNÍN

Bc. Barbora Novotná

Anotace

Přírodní koupaliště se nachází na okraji obce Nový Knín. Louka, která byla pro stavbu vybraná, je z jižní strany ohraničena silnicí a ze severní strany Voznickým potokem, který se na východní straně pozemku vlévá do mlýnského rybníka. Nad potokem se terén strmě zvedá. Svah je z části skalnatý a zbytek je hustě zalesněný. Tato přírodní bariéra dodává místu poetiku a pocit uzavřenosti a bezpečí. Na louku umisťuji zázemí koupaliště, tři bazény, volejbalové hřiště a saunu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer