Výstava ateliérových prací

DVĚ VĚŽĚ

Iva Věnečková

Anotace

Na Rohanském nábřeží dochází k průniku dvou odlišných světů: střet typické blokové zástavby starého Karlína a nedávno vzniklých solitérních budov plnících převážně administrativní funkci. Koncept tohoto návrhu se tyto dva světy snaží propojit, probudit v tomto místě trochu opomenutý lidský aspekt a zprostředkovat život i pro jiné společenské skupiny. Blok tvořen několika bytovými domy navazuje na karlínskou historickou blokovou zástavbu. Dvě věže vztyčené na okrajích bloku reagují na hybridní struktury Rohanského nábřeží. Jednotlivé objekty obklopují společný vnitroblok na jižní straně. Objekt je určen pro sociální bydlení začínajícím rodinám, matkám samoživitelkám, ale umožňuje také bydlení početnějším rodinám ve větších bytech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch