Výstava ateliérových prací

Územní plán Jesenice

Bc. Tomáš Lajský, Bc. Tomáš Žiško

Anotace

Úkolem semestru bylo zpracovat územní plán pro město Jesenice, pro který jsme v minulém semestru zpracovávali urbanistickou studii. Území se nachází přibližně 3 km za jižní hranicí hlavní města Prahy. Konceptem bylo suburbii doplnit o chybějící občanskou vybavenost a přeměnit rozsáhlé bloky zemědělské orné půdy na esteticky příjemnou krajinu vhodnou ke každodenní rekreaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.