Výstava ateliérových prací

U LEDÁREN

Yana Metenko

Anotace

Veža u rieky, mostu a diaľnice doplňuje horizont výškových stavieb na juhu Prahy. Dominanta je umiestená na križovatke dôležitých urbanistických ťahov v srdci Braníku – u pražských ľadovni. Navrhnutý súbor nízkych domov s dvoma vežami sa stáva odpoveďou na otázku prepojenia mierky stavieb bývalého industriálneho areálu so svetom rozsiahlych horizontál mostov a diaľnic. Výšková dominanta na brehu rieky sa stáva majákom upozornenia na výnimočnosť, vzácnosť a neodhalený potenciál danej lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch