Výstava ateliérových prací

Náměstí Budějovická

Bc. Vít Michl

Anotace

Náměstí oživuje okolí metra Budějovická a propojuje úroveň ulice s obchodní pasáží nad metrem. Na náměstí se nachází několik podniků v příjemném prostředí se zelení v pravidelném rastru s mnoha možnostmi k sezení. Celý prostor je zakrytý střešními deskami s prosklenými otvory. Prostoru dominují materiály beton a sklo. Nové náměstí vytváří prostor k zastavení uprostřed rušného města a mění místo, kde dříve nikdo nechtěl být na území tvořené pro lidi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa