Výstava ateliérových prací

ZELENÉ BLAHO KOTLÁŘKA

Jakub Šenk

Anotace

MYŠLENKOU PROJEKTU JE VYTVOŘENÍ PARKOVACÍHO DOMŮ NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ. OBJEKT JE UMÍSTĚN NA PRAZE 5, KOSÍŘE. V JEHO BLÍZKOSTI SE NACHÁZÍ KRÁSNÝ PARK CIBULKA, NEMOCNICE MOTOL A RUŠNÁ SILNICE. ZÁMĚREM TVORBY JE TAK ČÁSTEČNÁ REKULTIVACE PROSTŘEDÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI A VYBUDOVÁNÍ DALŠÍCH FUKČNÍCH NÁVAZNOSTÍ NA PARK A ALTERNATIVNÍ VYŽITÍ PRO PARKUJÍCÍ. PROJEKT JE KONCIPOVÁN PRO DNEŠNÍ POŽADAVKY DOBY, KDY MULTIFUNKCE JE DIKTUJÍCÍM FAKTOREM BUDOV. V BLÍZKEM OKOLÍ JE CELÝ PROSTOR PROTKÁN DYNAMIKOU, POHYBEM A AKCÍ. DÍKY TĚMTO FAKTORŮM JSEM FORMOVAL SVOU BUDOVU DO POMYSLNÉ MOTOKÁRY.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa