Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM

Yuliya Yukhnevich

Anotace

Před Vámi je budova B, která se nachází v nové, převážně administrativní čtvrti BB Centrum. S covidem a nástupem home office se objevují nové otázky. Mým úkolem bylo se pokusit vyřešit jednu z nich, a pravě se vypořádat s transformací administrativní budovy na bytový dům. Zachovala jsem jen nosné konstrukce a okolí, včetně vnitrobloku. Zabývala jsem se jen částí budovy B, a právě jejím jižním křídlem. Pro svoji rekonstrukci jsem zvolila schodišťový typ bytového domu. Vstupy se nacházejí blízko autobusové zastávky. Z vnitrobloku jsem se rozhodla udělat soukromou část bytového domu. Ulice je spojena s vnitroblokem vstupní halou. V 1NP jsem zachovala plochu pro obchody a kanceláří. 2 NP je coworking zóna. Další podlaží jsou bytové.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.