Výstava ateliérových prací

KULTURNÍ CENTRUM BALTHASARA NEUMANNA

Boleslav Pazdziora

Anotace

Kulturní centrum Balthasara Neumanna plní více funkcí - knihovna, galerie, multifunkční sál nebo zázemí jako například kavárna. Prostor před KC byl upraven do podoby moderního městského náměstí se zachováním části parkovacích míst při jeho severní hraně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov