Výstava ateliérových prací

turbine tower- vertikální farma

Tomáš Chrástecký

Anotace

Ideou návrhu je vytvoření stavby poskytující dostatek potravin oblastem s rychle se vyvíjející populací v prostorách s nedostatkem vody, úrodné půdy a s tím související desertifikací. Řešení se skládá ze dvou částí, první je vertikální hydroponická farma, ta užívá v porovnání s běžným pěstováním až o 95 % méně vody. Problémem tohoto typu pěstování jsou energetické nároky a s nimi související uhlíková stopa. Řešení problému spočívá ve spojení onoho typu pěstování s turbine tower, jejímž zdrojem je proudící vzduch, který je pod rozměrným kolektorem sluncem ohříván a s pomocí komínového efektu přetvářen v elektřinu. Ačkoli se může zdát plocha kolektoru enormní, je vykoupena funkcí umístěnou uvnitř komínu, farmou, jejíž pěstební plocha je v poměru ku ploše kolektoru přibližně pětkrát vyšší.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.