Výstava ateliérových prací

CRANEBRIDGE

Šárka Schwarz

Anotace

Zadáním bylo navrhnout lávku, která propojuje hrad s poplužním dvorem v Mladé Boleslavi. Hrad, nedobytná pevnost postavena na skále, aby znemožnila přístup nepřátel. Pevnost, která má být propojena s novou částí města, s veřejností. Najednou se má stát průchozí. Kdyby hrad mohl mluvit, jistě by s tím nesouhlasil, ale doba jde dopředu a města se modernizují. Myslím, že by to měl být kompromis. Mělo by se jednat o takové propojení, které nebude proti vůli hradu ani města. Zde se nabízí myšlenka lávky, která není k hradu trvale připojena. Lávka byla navržena jako ciferník s dvěmi rafičkami, které se otáčejí a dotýkají se celkem tří různých míst. To vše pomocí hasičského žebříku a ložisek. Žebřík se zasune, otočí a vysune k danému bodu. Pro splnění zadání jsem také navrhovala budovu jako ATOS.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek