Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Lávka přes Berounku

David Foud

Anotace

Lávka je navržena pro přemostění řeky Berounky v oblasti CHKO Český kras, u osady zvané V Kozle a propojuje cyklostezky „Po stopách českých králů“ a „Stezku sv. Ludmily“. Volnou inspirací pro materiálové zpracování a pro práci s tvary byla tzv. „Pražská čára“, která prochází podél řeky Berounky v lokalitě návrhu lávky a skládá se z jednotlivých železobetonových pevností zvaných „řopík“. Stočení lávky po křivce má za snahu směrovat lidi a vytvářet linii se zajímavými vyhlídkovými body nad řekou. Konstrukce lávky je řešena jako sestava prefabrikovaných dílců z betonu UHPRFC.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný