Výstava ateliérových prací

Park na Košíku

Petra Pchálková

Ocenění

Anotace

Park na Košíku je navrženým prostorem generujícím funkce vázané k danému místu a dlouhodobým potřebám obyvatel. Nacházíme se na periferii nezastavěného území v pražské městské části Chodov, kterou lemuje svým tokem Košíkovský potok a blízká sídlištní zástavba Dostupnost a další analytická kritéria vedly ke vzniku výsledného charakteru prostoru, který poskytuje funkce pro pěstování plodin, vzájemné sdílení, sportovní účely a odpočinek. Vznikl prostor propojující veřejné prostranství se soukromým prostorem, který ve výsledku generuje zásady komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová