Výstava ateliérových prací

Dílny sídliště Ďáblice

Adela Krídlová

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh budovy dielní do centra ďáblického sídliska na Prahe 8 a urbanistického riešenia jeho pridruženého okolia. Doplniť sídliskovú štruktúru o miesto na prácu, službu, remeslo... Vytvoriť prostredie, kde sa dá tvoriť vo veľkom otvorenom alebo malom uzavretom priestore, s ostatnými alebo sám. Samotnému návrhu predchádzalo zostavovanie programu a hľadanie „ideálnej dielňe“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský