Výstava ateliérových prací

Vesmírná agentura

Jakub Kuchař

Anotace

Akcentuje-li věž místo, proč ji neumístit na křížení dvou nejvýznamnějších pražských tepen, Vltavy a Magistrály. Nese-li v sobě věž symbol, proč s ní neztělesnit to, co je pro povětšinu z nás stále zahaleno tajemnem, vesmír, a s tím související lidskou ambici jej prozkoumat. Můj projekt reaguje na potřebu rozšíření současného sídla Evropské agentury pro globální navigační systémy v pražských Holešovicích, která bude v nadcházejích letech transformována v Agenturu EU pro kosmický program zodpovědnou za výstavbu a provoz družicových systémů. Svým projektem rozšiřuji původní převážně administrativní budovu a doplňuji ji o prostory zasvěcené výzkumu a o návštěvnické a popularizační centrum, které sestáva z prostor pro výstavy, přednášky a workshopy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch