Výstava ateliérových prací

Manuál komunitných záhrad

Lenka Tkadlecová

Anotace

V rámci ateliérového zadania som vytvorlila manuál komunitných záhrad, v ktorom som chcela bližšie predstaviť tento úžasný svet mestského záhradníčenia. Komutniné záhrady sú založené na komunitnom, spoločnom úsilí pestovať. Pestovať či už na svojom vlastnom záhone alebo na záhonoch pospolu. Napĺňajú túžbu vlastniť kúsok vlastnej pôdy a ponúkajú tak znamenité vyriešenie problému, že obyvatelia miest nemajú prístup k vlastnej pôde. Predstavujú priestor, kde sa dá vypestovať pár kilogramov svojej vlastnej úrody, ale zároveň aj napĺňajú túžbu socializova sa, poznať svojich susedov a vytvárať komunitu, ktorá si navzájom pomáha a obohacuje sa vzájomnými interakciami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová