Výstava ateliérových prací

Český dům na Tchaj-wanu

Daniel Krupka

Anotace

Odvážná myšlenka si vyžaduje odvážná řešení. Vybraná lokalita staré Tchaj-peje v lecčems připomíná život na Pražském Starém Městě. Městský ruch, úzké uličky a tajemná zákoutí jsou společnými aspekty obou metropolí. Atmosféry míst se odráží v návrhu domu zasazeného do úzké, podlouhlé parcely. Atypická práce s prostorem má na stísněné ploše vnést do interiéru více přirozeného světla skrz natočený dvůr. Funkčně budova využívá postavení mezi dvěma charakterem odlišnými ulicemi. Severní vstup je určen veřejnosti, zatímco jižní vstup je využíván zaměstnanci konzulátu a příležitostnými reprezentačními návštěvami.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.