Výstava ateliérových prací

ČESKÝ DŮM NA TAIWANU

Bc. Zuzana Kropíková

Anotace

Český dům na Taiwanu, Taipei. Budova, která bude prohlubovat vytvořené konexe mezi Českou republikou a Taiwanem. Centrum, které spravuje funkci kulturní, ekonomickou i konzulární. Centrum, jehož výstavbou by se zlepšila kulturní výměna a také by se vytvořila nová příležitost pro reprezentaci České republiky v zahraničí, která je v dnešním globalizovaném světě velmi důležitá.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.