Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

ZAHRADA s JEZÍRKEM

Ruby Pavoučková

Anotace

Zahrada s jezírkem je malá oáza ležící v malebné krajině kousek za Prahou. Cílem projektu bylo vytvořit místo, které by nejenom uspokojovalo každodenní potřeby a přání svých uživatelů, ale také místo, které by jak se patří zapadlo do svého okolí. Hlavním úkolem tedy bylo najít ty správné nástroje. Nakonec se ukázalo, že vhodnou kombinací tvrdých a měkkých prvků v zahradě inspirovaných lokálními materiály a lokálními rostlinnými druhy vznikla zahrada, která souzní se svým okolím stejně jako se svými POBÝVATeli. Studie dále sloužila jako podklad pro projektovou realizační dokumentaci krajinných úprav zahrady (ATRN).

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt