Výstava ateliérových prací

Velké Meziříčí v sevření řeky Balinky a Oslavy

Bc. Anna Laubová

Anotace

Diplomní seminář se zabývá analytickou části diplomního projektu plánované přestavby bloku mezi ulicemi Kostelní a Novosady ve Velkém Meziříčí. Místo, které od středověku charakterizovaly domy na úzkých a dlouhých parcelách s hlavní fasádou orientovanou do ulice, bylo v druhé polovině minulého století nahrazeno několika solitéry. Tyto domy nerespektují uliční frontu, jsou nevhodného měřítka a nezapadají do centra památkové zóny. Cílem diplomního projektu v dalším semestru bude najít vhodné řešení, využít potenciál a obnovit genia loci tohoto místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer