Výstava ateliérových prací

Domus Gramina

Bc. Mario Barra

Anotace

DOMUS GRAMINA je návrh hostince s pensionem a přilehlým minipivovarem ve vesnické památkové rezervaci Trávníky, která je součástí podhorského města Železný Brod. Výběr tohoto druhu občanské vybavenosti vycházel z celkové analýzy lokality, při níž vyvstala potřeba navrátit do tohoto místa prostor pro setkávání a občerstvení veřejnosti. Hmota budovy hostince s pensionem vychází z bývalých objektů č. p. 136 a 256, které až do 2. poloviny 20. století stály v jihovýchodní části Malého náměstí. Součástí byl i objekt hostince U černého orla, který byl v novodobém návrhu doplněn pensionem, poskytujícím návštěvníkům zázemí pro vícedenní pobyty. Návrh doplňuje střední dvorek mezi budovami hostince a pivovaru, sloužící jako zahrádka restaurace či místo pro akce a setkávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa