Výstava ateliérových prací

Rezidencia veľvyslanca

Katarína Paľuchová

Anotace

Rezidencia veľvyslanca má byť bezpečná, rezidencia veľvyslanca má byť predovšetkým rodinným domom, ale aj zároveň reprezentatívne plniť spoločenskú funkciu. Všetky tieto požiadavky tvoria koncept návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer