Výstava ateliérových prací

Bytový dům s kulturním sálem

Anna Hejduková

Anotace

Pozemek se nachází ve stavební proluce ve Vesnické památkové zóně Železný Brod. Jedná se o proluku jak mezi jednopodlažními domy, tak i většími třípodlažními. Na pozemku do tvaru Z jsou navrženy tři objekty. Bytový dům pro seniory se třemi obytnými patry na západní straně, který je spojen zahradou s dílnou, vedle které se nachází budova s kulturním sálem, kavárnou a zázemím pro oba provozy. Všechny tři budovy jsou zděné, omítané cementovou omítkou béžové barvy. Střechy objektů jsou sedlové, pokryté cembritovou krytinou. Kromě jednoduchých dřevěných oken a dveří se na objektu nacházejí i čtvercová malá okna pro ozvláštnění a doplnění světla do objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa