Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bydlení Na Knížecí

Bc. Miriam Langerová

Anotace

Vybraný stavební pozemek, na kterém se navrhovaný soubor staveb nachází, uzavírá jednu stranu „náměstí Na Knížecí“. Jedná se o místo, které je v současné době nezastavěné a tím pádem vytváří otevřený blok v jinak zcela uzavřené blokové zástavbě. Návrh se skládá ze sedmi budov, různého charakteru, které mezi sebou svírají dvou úrovňový dvůr. Prostor dvoru je srdcem návrhu, a právě pomocí úrovně je rozdělen na veřejný a soukromý. Prostupnost je zajištěna dvěma pasážemi, které propojují prostranství ulice Stroupežnického a Ostrovského. Každý dům má jinou funkci, dispozici a také materiál na fasádě. Právě členění na jednotlivé domy je jeden z cílů návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.