Výstava ateliérových prací

Bydlení Na Knížecí

Miriam Langerová

Anotace

Vybraný stavební pozemek, na kterém se navrhovaný soubor staveb nachází, uzavírá jednu stranu „náměstí Na Knížecí“. Jedná se o místo, které je v současné době nezastavěné a tím pádem vytváří otevřený blok v jinak zcela uzavřené blokové zástavbě. Návrh se skládá ze sedmi budov, různého charakteru, které mezi sebou svírají dvou úrovňový dvůr. Prostor dvoru je srdcem návrhu, a právě pomocí úrovně je rozdělen na veřejný a soukromý. Prostupnost je zajištěna dvěma pasážemi, které propojují prostranství ulice Stroupežnického a Ostrovského. Každý dům má jinou funkci, dispozici a také materiál na fasádě. Právě členění na jednotlivé domy je jeden z cílů návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.