Výstava ateliérových prací

Revitalizace Hořovické knihovny

Bc. Radim Baláž

Anotace

Proměnou hospodářské budovy Starého zámku se současnými funkcemi knihovny, městských kanceláří a policie a jejich redukcí na jednu hlavní funkci vznikají velkorysé prostory pro knihovnu. Rozšiřuji ji o multifunkční sál s kavárnou a dostatečné zázemí knihovního fondu spolu s prostory pro studium. Napojuji areál zámku k současně nepřístupné Panské zahradě pomocí podzemního tunelu a tím vytvářím přímější komunikaci k centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek