Výstava ateliérových prací

Základná škola - Palmovka

Ján Blana

Anotace

Riešený blok je súčasťou budúcej výstavby ´´Pentagonu´´ v mestkej časti Palmovka - Praha 8. Návrh vznikol na základe regulačného plánu ateliéru UNIT. Návrhom je základná škola pre I. a II.stupeň s kapacitou 550 žiakov. Súčasťou nárvhu je telocvičňa, ktorá je riešená ako samostatný objekt a polyfunkčný dom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha