Výstava ateliérových prací

Proluka Bělehradská

Lukáš Radda

Anotace

Nově navržený objekt se skládá ze dvou sekcí, které jsou směrem do ulice Bělehradská navzájem odlišeny barvou omítky a proporcí okenních otvorů. Záměrem bylo zachování zrnitosti blokové struktury pražských Vinohrad, kterou stavba doplní. Celkem jsou zde navrženy tři prostory pro komerční využití a padesát bytových jednotek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA