Lidé

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

vedoucí ateliéru Lábus – Šrámek, vedoucí Ústavu navrhování III

Architekt a pedagog působící od roku 1990 na FA ČVUT. Po absolvování oboru architektura na ČVUT pracoval v Projektovém ústavu HMP, v roce 1991 založil ateliér Lábus AA. Věnuje se navrhování občanských a bytových staveb, interiérů i urbanismu. Ve své tvorbě i teorii se soustředí na hledání komunikativnosti, čitelnosti a uživatelské příjemnosti svých staveb. Je znám svým citlivým přístupem při navrhování staveb v historickém prostředí a renovací a rovněž tvorbou v oblasti bydlení a bydlení seniorů i svými příspěvky k transformaci systému sociální péče a k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA