Výstava ateliérových prací

BYTOVÉ DOMY ŠKOLSKÁ

Bc. Markéta Köhnleinová

Anotace

Nově navržené bytové domy vyplňují stávající proluku v okolní zástavbě a dotvářejí tak výraz ulice Školská nedaleko historického jádra města Kolín. Svojí výškou a ustoupeným patrem domu v ulici Příkrá reagují na přilehlou stávající zástavbu. Ve čtyřech bytových domech se nachází celkem 40 bytů, čímž se výrazně rozšíří bytový fond města. Před domy směrem do ulice Školská, v jejichž přízemí se nacházejí obytné prostory, jsou předzahrádky. Všechny objekty stojí na dvoupodlažních garážích, které nabízejí celkem 115 parkovacích stání.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.