Výstava ateliérových prací

Letní kino Beroun, zastřešení a nové zázemí

Bc. Kateřina-Matylda Topinková

Anotace

Areál letního kina je poloveřejným prostorem, který nabízí širokou škálu využití a je přístupný celodenně nejen v časech promítání filmu. Návštěvníci můžou po celý den využívat sezení v hledišti například s rychlým občerstvením u výdejního okénka nebo využít prostory dvoupodlažní kavárny s restaurací s výhledem na plátno. Zastřešení letního kina je navrženo do poloviny hlediště, aby v části byla zajištěna ochrana před deštěm a povětrnostními podmínkami a zároveň umožňovalo pro přední řady celoroční sezení pod širým nebem. Klenba je vyrobena z tenkostěnné betonové konstrukce spřažené ocelovou sítí, která je opřena o dvě stěny. Zapření je provedeno o původní mohutnou zeď na hranici pozemku ze severní strany a o novou, která je vystavěna na půdorysné stopě původní zídky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný