Výstava ateliérových prací

Anotace

Do nově vznikající čtvrti na kraji vídne jsem navrhl stavbu hotelu s pivovarem. Dům má za úkol rozehrát kulturní strunu a přilákat do aspern více návštěvníku, kteří by ctvrt ozivili, kteří by dodali místu potřebný aspekt zábavy. Dům vtahuje chodce z modré a zelené struny tunelem v parteru. Ten stavbu rozděluje na dvě části. Na pivovar s restaurací a hotel. Budova svým půdorysem odskakuje od uliční čáry a vytváří menší náměstíčko ideální pro setkávání s přáteli u dobře vychlazeného piva. Velká klenutá okna rozesetá na fasádě odkazují na historické industriální stavby. V přízemí dávají nahlédnou především do útrob pivovaru a přináší tak návštěvníkům další dimenzi zážitku z piva. Ve vyšších patrech pak slouží jako velká vrata otevírající průhledy na město a jezero.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán