Výstava ateliérových prací

HOTEL CUBE

Peter Horváth

Anotace

ŽLUTÉ LÁZNE VYBUDOVALO NIEKOĽKO PODOLSKÝCH OBYVATEĽOV, KTORÍ SA ROZHODLI POD CEMENTÁRŇOU VYBUDOVAŤ VLASTNÉ KUPADLO. NA ZAČIATKU 20. STOROČIA MALI LÁZNE ČORAZ VIAC NÁVŠTEVNÍKOV, AŽ SA Z TOHO STALA POPULÁRNA OBLASŤ AKO JU POZNÁME DNES. V SÚČASNOSTI SA LÁZNE NAVŠTEVUJÚ IBA V LETE ZA ÚČELOM SLNENIA SA A LETNÝCH ŠPORTOV, ALE TO TAK BYŤ NEMUSÍ. TOTO MIESTO MA VÄČŠÍ POTENCIÁL A PRETO SME SA ROZHODLI ZLEPŠIŤ JEHO KVALITU. REKREAČNÝ CHARAKTER LÁZNI, KTORÝ SI VYNÚTILA KOMUNITA SA ZACHOVÁ, OBOHATÍ O ĎALŠIE FUNKCIE A POSILNÍ MYŠLIENKU LÁZNI. ZACHOVANIE TVARU BREHU A DOPLNENIE O KÚPACIE PLOCHY AKO TOMU BOLO V MINULOSTI. NOVÝ URBANIZMUS POZOSTÁVA Z HOTELA, CELOROČNÝCH LÁZNI, ŠPORTOVÉHO STREDISKA, REŠTAURÁCIE, KINA, ŠPORTOVÝCH PLÔCH A BÝVANIA V TEJTO LUKRATÍVNEJ OBLASTI. ÚZEMIE TRPÍ NEDOSTATKOM PARKOVACÍ

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa