Výstava ateliérových prací

LETNÍ KINO V BEROUNĚ

Tomáš Haulík

Anotace

Stávajúce kino sa nachádza v Beroune len 300m od Husovho námestia a svojou zelenou plochou prispieva k Městské hoře. Predmetom projektu bolo riešenie zastrešenia kina a prípadné úpravy zázemia kina.Koncept zastrešenia letného kina v Beroune je postavený na trvalej nosnej konštrukcii ktorá rámuje hľadisko, nekryje príliš oblohu a vytvára počas dna zaujímavú svetelnú atmosféru. Hľadisko bude zrekonštruované s novými sedadlami a pôvodné budovy občerstvenia a sociálneho zázemia a predajne lístkov sa ponechajú. Konštrukcia zastrešenia je tvorená lepenými lamelovými drevenými nosníkmi oblúkového tvaru v pároch. Na nosníkoch je umiestnený stredový pás trvalého zastrešenia so zásobníkmi na plachtu nastaviteľného zastrešenia. Plachta konštrukciu obaľuje vďaka vodiacim koľajniciam a lankám.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný