Výstava ateliérových prací

Bydlení Nový Střížkov

Matěj Kováčik

Anotace

Cílem projektu bylo dosáhnout relativně velké hustoty obyvatel při zajištění vyššího standardu bydlení s pomocí velkorysých venkovních prostor soukromých dvorků. Jasně pojmenovatelné veřejné prostory kompozičně navazují na stávající uliční síť a vytváří napůl otevřené vnitrobloky směřované na výhled na Prahu. Základní skladební jednotkou je tří podlažní dům, ve kterém se proplétají dva byty 4+kk, které disponují soukromými garážemi v parteru. Mlatová náměstíčka střídají zarostlé proluky ústící do travnaté louky. Veřejné prostory usilují o lidské měřítko soudobého urbanismu při dosažení určité ekonomičnosti výstavby. Zároveň však vytváří nečekané průhledy a romantická zákoutí, která z moderních měst postupně mizí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský