Výstava ateliérových prací

Aula Magna

Filip Zelník

Anotace

Aula Magna Univerzity Karlovej spolu s Krennovým domom doplňujú posledné prázdne miesta na Staromestskom námestí. Aula je zasadená medzi radnicou a Krennovým domom, pričom odstupuje od všetkých okolitých budov. Tým dochádza k obnove pôvodného tvaru Staromestského námestia a Kurieho trhu, pričom samotná aula pôsobí ako protipól dominantného Domu u Zvonu na opačnej strane. Prízemie tvorí masívna sieť klenieb, tvorená výsekmi elipsoidov, ktorá reaguje na historické klenby a podlubia na námestí. Celé prízemie je koncipované ako celistvý, nedelený priestor, ktorý je prístupný verejnosti zo všetkých strán. Aula je umiestnená na druhom podlaží 6m nad úrovňou námestia. 3-podlažná aula je obohnaná vnútornou ochodzou, na ktorej sa striedajú študovne, menšie sály, balkóny a chodby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.