Výstava ateliérových prací

Seed Recovery Jewel

BcA. Valerie Cechová

Anotace

Seed Recovery Jewel je šperk, jehož hodnota spočívá především v primárním kódu, který je v něm uložen a zároveň ho formuje a dodává mu jeho finální podobu. Šperk se tak stává automaticky originální, a to i díky jeho tvarové variabilitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš