S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ateliér designu III

Předmět ateliér designu III formou ateliérové výuky navazuje na ateliér designu I a ateliér designu II s tím, že stejnou formou výuky, tedy ateliérovým semestrálním projektem, rozvíjí schopnost studentů samostatně tvořit na téma dané vedoucím ateliéru.

Oproti předchozím ateliérům je ateliér designu III specifický tím, že téma designu výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru záměrně svazuje s konkrétním prostředím reálného interiéru nebo reálného veřejného prostoru či prostředí města a krajiny tak, aby student byl nucen svůj návrh zakomponovat do kontextu tohoto.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková