Ateliér designu III

Předmět ateliér designu III formou ateliérové výuky navazuje na ateliér designu I a ateliér designu II s tím, že stejnou formou výuky, tedy ateliérovým semestrálním projektem, rozvíjí schopnost studentů samostatně tvořit na téma dané vedoucím ateliéru.

Oproti předchozím ateliérům je ateliér designu III specifický tím, že téma designu výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru záměrně svazuje s konkrétním prostředím reálného interiéru nebo reálného veřejného prostoru či prostředí města a krajiny tak, aby student byl nucen svůj návrh zakomponovat do kontextu tohoto.

Související předměty

550AT1D Ateliér designu I
550AT2D Ateliér designu II
550AT4D Ateliér designu IV
550AD5 Ateliér designu V
550AD6 Ateliér designu VI

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.