Výstava ateliérových prací

Městská Knihovna Kolín

Matěj Dědek

Anotace

Záměrem města Kolín je vybudovat novou městskou knihovnu v srdci kolínského zámku, který postupně prochází transformací na kulturní centrum města. Nová budova městské knihovny by měla nahradit současnou knihovnu, která je umístěna v kapacitně nevyhovujících prostorách na Husově a Benešově ulici a scházejí jí kapacity nejen ke skladování knižních jednotek, ale i další prostory (studovna, učebny apod.). Nový polyfunkční blok na základech bývalých ječných půd bude sloužit jako knihovna, galerijní prostor a kulturní centrum pro setkávání všech generací. Součástí budovy je i multifunkční sál a kavárna. Koncept domu reaguje na historický kontext zámku i okolních budov a zároveň se snaží prověřit městem zadaný stavební program na určené parcele.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.