Výstava ateliérových prací

3/4 NYMBURKA

Jessica Kleistnerová

Anotace

Nymburk, patnáctitisícové město, si dalo za cíl rozrůst se v příštích padesáti letech o pět tisíc obyvatel. Ve stávajícím územním plánu je počítáno s rozvojem na západ i za cenu zabírání orné půdy a rozrůstání města do krajiny. Úkolem urbanistického zadání bylo prověřit rezervy ve vnitřních částech města a vytipovat směr potenciálního růstu města. Vzniká tak koncepce tří nových čtvrtí s vlastními subcentry. Uzavření západního sídliště a zastavení nekontrolovaného rozrůstáni. Transformace z větší části opuštěných výrobních ploch na východě, kde dochází kromě navržení nové zástavby pro bydlení i k rozvoji ploch pro výrobu. A nakonec jižní čtvrť jako upozornění na možnost nového směru rozvoje na druhém břehu řeky Labe.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.