Výstava ateliérových prací

DŮM ZA ZDÍ

Mikuláš Molitor

Anotace

Navrhuji klubovnu na Kostelní náměstí v Nymburce. V současné době je parcela malým zanedbaným zeleným pláckem na kraji náměstí. Atraktivní, ale velice citlivé místo v historickém centru města. Navrhuji klubovnu tak, aby se zdálo, že tam vůbec není. Jako by byl stávající zelený plácek pouze obehnán novou zdí a vznikla tam krásná zahrádka. Klubovna je schována ve zdi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.