Výstava ateliérových prací

LDN Barrandov - architektura péče

Bc. Petra Malinská

Anotace

Cílem bylo vytvoření do sebe uzavřeného prostředí léčebny, která by už ze své podstaty měla být místem určeným pro klid a odpočinek. Hlavním principem návrhu se proto staly soukromé dvory, které jsou obklopeny pavilony léčebny. V sídlištní zástavbě díky svému umístění na kopci dobře navazuje na výškovou hladinu bytových staveb v okolí. Pro mnohé pacienty léčebna v dlouhodobém horizontu supluje domov. Neměla by proto být sterilním prostředím. Kde je ale hranice mezi tím, aby si pacienti někdy i po měsících strávených zde nezvykli příliš, stále si uvědomovali, že jsou v nemocnici a chtěli se ještě vrátit domů? A jak tenká je hranice mezi pacientem LDN a klientem denního stacionáře?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský