Výstava ateliérových prací

Kostelní náměstí

Filip Cingel

Anotace

Kostelní náměstí v Nymbruce, protipól náměstí Přemyslovců. Klidné kamenné náměstí, kostel, soud a domy venkovského charakteru v opozici rušného náměstí formovaného městskými domy s radnicí protnutého dopravní tepnou. Náměstí jasně definované okolní zástavbou – čitelná hranice veřejného a soukromého, průčelí, zeď... Klid a absence nahodilých dějů je jeho kvalitou. Malý travnatý plácek na žulovém soklu před kostelem působí nepatřičně – exponovaná veřejná zeleň v kontextu polabské krajiny sto metrů pod náměstím nepřináší do náměstí zásadní kvalitu, ale narušuje jeho celistvost. Místo vyžaduje citlivý, zároveň ale odvážný zásah. Navrhuji zeď. Zeď jako jasnou hranici. Zeď, která ukončuje náměstí. Horizontální zeď s pokorou k vertikalitě kostela. Zeď, která dává účel a smysl stávající zeleni.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.