Výstava ateliérových prací

RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA - PROJEKT MOST

Šimon Kmet

Anotace

Myšlenka najít důstojné využití pro diskutovaný Vyšehradský železniční most dala vzniknout odvážné vizi budoucnosti radlické Kulturní Sportovny. Co kdyby se jedno jeho pole stalo novým zdrojem organizace při zvětšení měřítka zde pořádaných akcí? Koncepce vychází z fúze mezi historickou náplní lokality - železnice, současnou kulturně sportovní náplní a možností rozšíření jejích kapacit a to i v souvislosti s developmentem Smíchov City.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka