Výstava ateliérových prací

Pavilon žiraf

Zdenka Studená

Anotace

Návrh nové části plzeňské ZOO zajišťuje pohodlné umístění afrických zvířat a propojuje starou část s novou. Spojujícím prvkem je rozměrná konstrukce ukrývající parkoviště, která umožňuje překonat silnici jak návštěvníkům ZOO, tak některým druhům zvířat. Hlavní bodem návrhu je pavilon žiraf, který je integrován do okolního terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.