Výstava ateliérových prací

Blueway - říční zásahy

Petra Nárovcová

Anotace

Pracovní název «Blueway» vychází z typologie urbanisty Toma Turnera, který se zabýval cestami a jejich vymezením. Jednou z nich je „blueway“, která pracuje s nedoceněným významem řek a potoků a jejich proměnou. Chceme dát nymburskému nábřeží nový charakter. Umisťujeme pár jednoduchých docků a malých dřevostaveb: menší jazzový sál s výhledem na záliv z ulice Na Přístavě, pobytové schody v místě Hrabalova posezení, nové dvouúrovňové molo u veslařského klubu. Jiným způsobem komunikace s Labem jsou nové říční lázně s venkovním bazénem přímo na řece. Pod domem Eliška navrhujeme dvoupodlažní parkovací dům s vegetační pochozí střechou. Dříve nevyužívaný venkovní ovál u sportovního areálu se přeměnil v příjemný pobytový park, v sousedství kterého je umístěna nová zimní hala a nový plavecký bazén.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.